Post și Rugăciune


Ne bucurăm atât de mult că putem din nou să te provocăm la 21 de zile de post și rugăciune pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu, pentru a-I auzi vocea și a discerne voia Lui.

Vom posta în fiecare dimineață punctele de rugăciune pentru fiecare zi.

Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne conducă rugăciunile. Credem că uniți în acest sezon și cu rugăciuni specifice, vom primi descoperiri atât personale, cât și congregaționale. Dorința noastră ca biserică este să creăm o cultură a rugăciunii în care vedem descoperiri, minuni și pe Dumnezeu răspunzând rugăciunilor noastre pentru slava Sa!

5 – 25 APRILIE 2021


Ziua 1 / Luni, 05 Aprilie 2021

1 Ioan 3:1
Matei 6:9-15
Matei 22:37
Ioan 15:4

INTIMITATE CU DUMNEZEU

Să ne rugăm să întâlnim din nou dragostea lui Dumnezeu, să cunoaștem adevărata noastră identitate în El, ca fiind copiii Săi iubiți și să creștem în credință și în intimitatea noastră cu Tatăl. Să ne rugăm să avem o dorință din ce în ce mai mare de a-L urma cu toată inima, sufletul, mintea și puterea noastră și să rămânem în El în permanență.

Ziua 2 / Marți, 06 Aprilie 2021

Matei 6:16-18
Efeseni 3:20
Filipeni 3:13-14

VIZIUNEA BISERICII

Să ne rugăm ca viziunea bisericii să fie în acord cu planul lui Dumnezeu pentru noi. Să putem crește împreună o comunitate ancorată în Cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru călăuzire divină pentru a împlini în mod colectiv scopul pe care Dumnezeu l-a dat generației noastre.

Ziua 3 / Miercuri, 07 Aprilie 2021

2 Corinteni 5:17
Efeseni 2:10

CREATIVITATE

Ne rugăm să Îl avem pe Dumnezeu ca sursă a creativității în mijlocul nostru. Să luăm ca exemplu natura creativă a lui Dumnezeu și prin potențialul primit să lucrăm împreună în a aduce rod, a face ucenici și a arăta slava Lui prin trăirea noastră.

Ziua 4 / Joi, 08 Aprilie 2021

1 Petru 4:10
Luca 18:9-14

DARURI SPIRITUALE ȘI APTITUDINI

Cerem înțelepciune în folosirea darurilor spirituale pentru a sluji celorlalți și spre zidirea Trupului lui Cristos. Ne rugăm să folosim aceste daruri în dragoste și modestie pentru gloria lui Dumnezeu.

Ziua 5 / Vineri, 09 Aprilie 2021

Isaia 55:8-9
Iona 3

SCOPUL LUI DUMNEZEU

Ne rugăm pentru o percepție clară a scopului lui Dumnezeu în viețile noastre și pentru o trăire dedicată și disciplinată conform chemării pe care El ne-a făcut-o (Fapte 26:19). Vrem să auzim clar vocea Lui (Ioan 10:27) și să ne lăsăm modelați în Duhul pentru a cunoaște căile lui Dumnezeu și a accepta gândurile Lui cu privire la toate aspectele vieții noastre.

Ziua 6 / Sâmbătă, 10 Aprilie 2021

Zaharia 1:2-6

POCĂINȚĂ

Ne rugăm să ne pocăim de toate păcatele pe care Dumnezeu ni le descoperă și să ne întoarcem de pe căile noastre greșite la Dumnezeu.

Ziua 7 / Duminică, 11 Aprilie 2021

Osea 10:12
2 Corinteni 7:8-10
Efeseni 4:17-32

RESTAURARE ȘI REÎNNOIRE

Să-I cerem lui Dumnezeu restaurarea și întărirea relațiilor noastre cu El și o dorință sinceră după prezența Lui. Ne rugăm pentru experiențe spirituale autentice care să înnoiască și să aprindă inimile noastre în acest sezon, atât individual, cât și congregațional.

Ziua 8 / Luni, 12 Aprilie 2021

1 Tesaloniceni 5:16-18
Proverbe 3:9-10
Osea 14:1-7
Filipeni 4:19

RECUNOȘTINȚĂ ȘI GENEROZITATE

Să învățăm să ne concentrăm atenția spre viața veșnică și bucuria mântuirii să aducă recunoștință indiferent de circumstanțele vieții. Ne rugăm ca Dumnezeu să modeleze inimile și mințile noastre pentru a dărui precum Dumnezeu și făcând lucrarea Lui cu credincioșie să fim o sursă de binecuvântare pentru cei din jurul nostru.

Ziua 9 / Marți, 13 Aprilie 2021

Luca 24:44-49
Efeseni 5:15-21

ÎMPUTERNICIREA DUHULUI SFÂNT

Ne rugăm pentru o putere înnoită a Duhului Sfânt în viețile noastre. Ne dorim să fim pe deplin angrenați în voia și în scopul lui Dumnezeu, ca în orice împrejurare să acționăm ca niște adevărați ucenici ai lui Isus Cristos.

Ziua 10 / Miercuri, 14 Aprilie 2021

Psalm 145:4
Psalm 100:5
Iacov 4:7-10

RUGĂCIUNE PENTRU GENERAȚII

Dorim să ne rugăm pentru toate generațiile – copii, adolescenți, tineri, necăsătoriți, familii, bătrâni – să creștem împreună și să construim relații puternice între acestea. Ne rugăm ca fiecare categorie de vârstă să aducă rod și toți împreună să slujim în dragoste în comunitatea noastră, în special având grijă de cei vulnerabili.

Ziua 11 / Joi, 15 Aprilie 2021

Ioan 8:32
1 Ioan 1:5-10
1 Ioan 2:1-2

DISCERNĂMÂNT SPIRITUAL

Cerem de la Dumnezeu un Duh de discernământ, înțelepciune și revelație pentru a înfrunta minciunile diavolului cu Adevărul lui Dumnezeu și pentru a destrăma lucrarea celui rău având o temelie puternică în Cristos.

Ziua 12 / Vineri, 16 Aprilie 2021

Ieremia 30:17
Isaia 53:4-5
2 Corinteni 7:8-11

INTEGRITATE ȘI VINDECARE

Avem nevoie de integritate – fizică, spirituală și emoțională și pace în familii și în biserică. Să ne rugăm pentru cei care au nevoie de vindecare fizică, spirituală sau emoțională. Aducem înaintea lui Dumnezeu situația pandemică din lume și cerem vindecare pentru cei afectați.

Ziua 13 / Sâmbătă, 17 Aprilie 2021

Matei 25:34-40
Psalm 73

NEVOILE COMUNITĂȚII

Ne rugăm pentru modalități prin care fiecare să poată sluji practic în comunitatea noastră, impactând cât mai mulți oameni la nivel local, prin acte de bunătate, dragoste, purtare de grijă și ne rugăm ca Dumnezeu să fie cunoscut prin acțiunile noastre.

Ziua 14 / Duminică, 18 Aprilie 2021

2 Timotei 1:7
Isaia 41:10
Filipeni 4:6-7
Psalm 51

FRICĂ ȘI ÎNGRIJORARE

Ne rugăm pentru toți cei cu inimile împovărate de teamă, neliniște și îngrijorare, ca ei să lase toate aceste poveri la picioarele lui Cristos și să experimenteze pacea care întrece orice pricepere. Dorim ca Dumnezeu să restaureze inimile tulburate.

Ziua 15 / Luni, 19 Aprilie 2021

1 Cronici 7:14
Matei 3:1-12

RUGĂCIUNE PENTRU ROMÂNIA

Cerem mila și îndurarea lui Dumnezeu peste conducerea țării noastre, binecuvântarea resurselor, restaurarea valorilor morale în poporul nostru și apropierea românilor de Cuvântul lui Dumnezeu.

Ziua 16 / Marți, 20 Aprilie 2021

Galateni 5:22-23
Matei 3:13-17

ROADA DUHULUI SFÂNT

Ne rugăm pentru un caracter cât mai aproape de cel al lui Cristos. Cerem manifestarea roadelor Duhului Sfânt în viețile noastre, crescând în dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, generozitate, credincioșie, blândețe și autocontrol.

Ziua 17 / Miercuri, 21 Aprilie 2021

Romani 12:2
Matei 4:1-11

ÎNNOIREA MINȚII

Îi cerem lui Dumnezeu înnoirea minții, pentru a nu ne conforma mentalității greșite a acestor timpuri și să ne dorim să căutăm mai întâi de toate Împărăția lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru o transformare continuă prin ascultare și supunere față de Cuvântul Lui.

Ziua 18 / Joi, 22 Aprilie 2021

Fapte 1:8
Matei 4:12-17

RĂSPÂNDIREA EVANGHELIEI

Ne rugăm pentru îndrăzneală în a răspândi vestea bună a Evangheliei. Cerem ca Duhul Sfânt să ne conducă în locul potrivit și la momentul potrivit pentru a-i întâlni pe cei care au nevoie să audă de Dumnezeu și ca ei să Îl întâlnească într-un mod practic și relevant.

Ziua 19 / Vineri, 23 Aprilie 2021

Matei 4:18-25
Matei 28:19

UCENICIE

Să-I cerem lui Dumnezeu ca fiecare dintre noi să căutăm să creștem și să dezvoltăm noi abilități spirituale pentru ca mai apoi să ajutăm la creșterea Împărăției lui Dumnezeu, prin formarea de ucenici, întărind comunități.

Ziua 20 / Sâmbătă, 24 Aprilie 2021

Timotei 2:1-3
Fapte 3:17-26

O INFLUENȚĂ CREȘTINĂ

Ne rugăm pentru formarea și afirmarea mai multor lideri creștini care să influențeze cât mai multe domenii sociale și politice în națiunea noastră. Cerem ca Dumnezeu să lucreze în rândul celor care au putere decizională.

Ziua 21 / Duminică, 25 Aprilie 2021

Efeseni 4:11-13
Efeseni 4:17-32
Coloseni 3:13-14

UNITATE ÎN FAMILIE ȘI ÎN BISERICĂ

Ne rugăm pentru unitate în Trupul lui Cristos, ca dragostea și pacea să ne mențină uniți atât în mijlocul familiilor noastre cât și în familia Filadelfia. Ne rugăm împotriva diviziunilor și a competiției, cerând în schimb ca Dumnezeu să reverse untdelemn de bucurie, onoare, răbdare și iertare între noi.