Doamne, Vindecă Țara

Te invităm alături de noi, timp de 10 zile, la Post și Rugăciune pentru națiune, pentru țară, pentru vreme de har peste Biserică. Doamne, vindecă țara!

„dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga și va căuta Faţa Mea, și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

21 – 30 IULIE 2020

Smerenia Inimii

PUNCTE DE RUGĂCIUNE
– O inimă smerită în totalitate pentru Dumnezeu
– O inimă umilă, gata să se sacrifice pentru ceilalți
– Capacitatea de a-i aprecia pe cei din jur

TEXT
Filipeni 2:3-4
Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora.

DEVOȚIONAL
Doamne, Tu ești exemplul suprem de smerenie prin faptul că Ți-ai dat viața pe cruce pentru noi. Vrem să fim ca Tine în caracter, inimă, comportament și să umblăm într-un duh al smereniei în tot ceea ce facem. Ajută-ne să trecem peste eul nostru și diferențe ca să putem fi împreună biserica Ta.

Marți, 21 Iulie 2020

Căutând fața Domnului

PUNCTE DE RUGĂCIUNE
– Cunoaște-L, recunoaște-L și ascultă-I glasul
– Noi experiențe cu Dumnezeu
– Umplere cu Duhul Sfânt

TEXT
Ieremia 29:13
Mă veţi căuta, și Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată inima.

DEVOȚIONAL
Doamne, căutăm fața Ta, ca să Te cunoaștem și să fim ai Tăi. Vrem să auzim clar inima Ta și să experimentăm o mai mare măsură a dragostei, milei și a viziunii Tale pentru cei cu care interacționăm. Dă-ne ochi să vedem, urechi să auzim și o minte care să caute să Te cunoască mai mult, ca să putem să îi iubim pe cei de lângă noi așa cum îi iubești Tu.

Miercuri, 22 Iulie 2020

Întoarcerea de la Căile Rele

PUNCTE DE RUGĂCIUNE
– Ca Dumnezeu să ne cerceteze inimile și
să ne descopere domeniile în care Îl dezonorăm
– Pocăință și renunțare la compromis
– Îndepărtarea mândriei și a comportamentului acuzator
Pentru momentele în care nu am vegheat îndeajuns

TEXT
Psalm 51:10
Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic!

DEVOȚIONAL
Doamne, ne întoarcem cu fața către Tine, depărtându-ne de orice nu este după voia Ta. Te chemăm, la fel ca David, să ne cercetezi și să pui în noi o inimă curată în toate aspectele. Ne întoarcem de la căile noastre greșite, care ne-au ținut departe de dragostea, adevărul și bunătatea Ta și Te rugăm să restaurezi relația noastră cu Tine și cu ceea ce iubești Tu.

Joi, 23 Iulie 2020

Biruință și Vindecare

PUNCTE DE RUGĂCIUNE
– Vindecare în familii și case
– Vindecare peste oraș
– Vindecare în națiune

TEXT
Ieremia 17:14
Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat; mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu ești slava mea!

DEVOȚIONAL
Da, Doamne, Tu ești Medicul Suprem și singurul care poate restaura toate lucrurile. Te chemăm să torni balsam de vindecare peste casele noastre, orașul nostru, națiunea noastră, aducând înapoi speranța pierdută și întărește-ne credința. Vrem să se facă voia Ta, precum în cer așa și pe pământ.

Vineri, 24 Iulie 2020

Unitate în Biserică și Națiune

PUNCTE DE RUGĂCIUNE
– Refacerea relațiilor din biserică și din familie
– Înlăturarea barierelor sociale și acceptarea diferențelor dintre noi
– Ca Dumnezeu să ne ajute să conștientizăm că toți suntem una în El

TEXT
Galateni 3:28
Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus.

DEVOȚIONAL
Doamne, ne cerem iertare pentru faptele noastre care au provocat dezbinare și marginalizare. Vrem să fim echipați cu dragostea și adevărul Tău, înlăturând acțiunile nedrepte, mândria și atitudinea de critică din inima noastră. Vrem să Te onorăm prin trăirea și prin purtarea noastră. Ajută-ne să nu aruncăm cu pietre, ci să căutăm să apărăm și să sprijinim pe cei căzuți. Ajută-nă să umblăm în dragoste și să oferim dragoste.

Sâmbătă, 25 Iulie 2020

Vindecare și Protecție

PUNCTE DE RUGĂCIUNE
– Sfârșitul coronavirusului la nivel global
– Vindecare și eliberare spirituală
– Înțelepciune pentru medici și cei aflați la conducere
– Vindecare pentru toți cei afectați (amintește-i cu numele)
– Restaurare emoțională și fizică

TEXT
Ioan 10:10
Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, și s-o aibă din belșug.

DEVOȚIONAL
Doamne, știm ferm că Tu ești Medicul Suprem și singurul care poate restaura toate lucrurile. Îți cerem din nou să torni balsamul Tău vindecător peste casele noastre, peste orașul nostru și peste națiunea noastră, aducând înapoi speranța pierdută. Vrem să se facă voia Ta, precum în cer așa și pe pământ.

Duminică, 26 Iulie 2020

Binecuvântare Materială

PUNCTE DE RUGĂCIUNE
– Stabilitatea economiei locale și globale
– Înțelepciune peste oficiali în gestionarea situației economice
– Reușita afacerilor locale în acest sezon greu
– Resurse materiale suficiente pentru cetățeni, familii și organizații locale și naționale

TEXT
Ieremia 29:11
Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi’, zice Domnul, ‘gânduri de pace, și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.

DEVOȚIONAL
Doamne, ne rugăm pentru binecuvântări financiare în familiile din comunitatea noastră și din orașul nostru. Îți cerem protecția Ta divină peste companiile mici și mari, atât locale, naționale, cât și globale. Vrem să aduci vremuri binecuvântate de creștere economică și stabilitate. Îți mulțumim că ești în control.

Luni, 27 Iulie 2020

Conducătorii Țării

PUNCTE DE RUGĂCIUNE
– Înțelepciune, credință și viziune pentru președinte, guvern și parlament
– Profesori și sistemul educațional din România
– Conducătorii bisericilor și tineri credincioși cu viziune
– Viitoarele alegeri electorale

TEXT
1 Timotei 2:1-2
Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi și pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea.

DEVOȚIONAL
Doamne, te rugăm să pui oamenii Tăi în conducerea țării noastre. Vrem ca pacea și călăuzirea Ta să fie peste conducători și lideri, atât în biserică, cât și în domeniile economice, educaționale și politice. Cerem protecția Ta peste liderii noștri și familiile lor.

Marți, 28 Iulie 2020

Călăuzire Divină și Soluții

PUNCTE DE RUGĂCIUNE
– Idei, strategii și soluții
– Vise și viziuni din partea lui Dumnezeu

TEXT
Psalm 23:1
Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.

Ioan 16:13
Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să văcălăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare.

Psalm 119:105
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.

DEVOȚIONAL
Doamne, Îți mulțumim că Tu ești Păstorul cel Bun, Cel care știe exact ce avem nevoie și Cel prin care nu ducem lipsă de nimic. Tu ești Iehova Ire, Cel care poartă de grijă. Te rugăm să ne dai strategii, soluții, înțelepciune divină și să ne călăuzești chiar dacă ar fi să trecem prin valea umbrei morții. Vrem ca tot ceea ce facem să fie spre slava Ta.

Miercuri, 29 Iulie 2020

Speranță

PUNCTE DE RUGĂCIUNE
– Inimi pline de speranță
– Să fim ancorați în Dumnezeu
– Moduri prin care să fim lumină pentru ceilalți

TEXT
Romani 15:13
Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!

DEVOȚIONAL
Domn al Speranței, Tu ești sursa vieții, Cel în care ne punem toată nădejdea. Vino și revarsă peste noi pace și bucurie prin puterea Duhului Sfânt. Știm că Tu ne-ai pregătit zile senine și știm că ești gata să faci lucruri noi. Ajută-ne să rămânem credincioși Ție până la capăt.

Joi, 30 Iulie 2020