În preajma anului 1944 s-a mutat în Lugoj, din Birchiş, Familia Alexandru IZBAȘA, cu cei 11 copii ai lor. Aici au cunoscut Familia Ilie şi Sultana VASILE, cu care au început să se unească la rugăciune. Între timp, s-a mai mutat în Lugoj D. CĂTĂNESCU din Birchiş, iar cu această ocazie au început să se adune în casa fratelui CĂTĂNESCU, pe strada Olari, nr.6. Pe parcursul timpului s-au mai mutat in Lugoj, din judeţul Hunedoara, Familia Petru FLOREA, apoi a mai venit in Lugoj Familia Vasile şi Ana MICLĂESCU, din Botineşti, apoi a mai venit in Lugoj fratele Liviu CRISTEA din Remetea Luncă, şi pe măsura ce se înmulţeau, au stabilit să deschidă o adunare în Familia MICLĂESCU, pe strada Făgetului nr.108, unde au funţionat până în anul 1963.

În anul 1963, conducerea Cultului Penticostal din Romania, constatând că poporul se înmulţea, a căutat o soluţie să se mute in altă locaţie. Menţionăm că în Lugoj au început să vină tineri din mediul rural, şi cei mai mulţi dintre aceştia aveau tendiţa de a rămâne şi cu serviciul în Lugoj. Era absolut necesar să fie un locaş de adunare mai mare în care să încapă toţi cei ce aveau dorinţa să vină la adunare.

Soluţia a fost găsită : fraţii adventişti din Lugoj aveau un local mai mare, iar ei fiind mai puţini, conducerea cultului nostru a contactat conducerea cultului Adventist, propunându-le să accepte ca şi membrii bisericii penticostale din Lugoj, sa-şi oficieze actele de cult în localul lor. După lungi tratative, fraţii adventişti au acceptat ca membrii bisericii penticostale din Lugoj, sa-şi oficieze actele de cult în localul lor, situat în Lugoj, pe strada Liviu Rebreanu nr.3. Întrucat programele nu se suprapuneau, fraţii adventişti aveau seri de servicii divine în alte zile decât cele ale fraţiilor penticostali.

În vara anului 1963 ne-am mutat în noul local, unde am funcţionat 12 ani, până în anul 1975, când fraţii adventişti s-au hotărât să facă o reparaţie general la local, iar noi am fost siliţi să ne cautam un altul. Am pornit în căutarea unui nou loc care avea să corespundă câtorva exigenţe: să fie mai incăpător, cu posibilităţi de extindere, să nu fie în vadul comercial, să nu fie prea aproape de instituţiile publice și să aibe în apropiere posibilităţi de parcare.

Locul a fost găsit pe strada Mureşului, nr.20. A fost casa fratelui Alexandru IZBAȘA, care a consimţit să o vândă la un preţ convenabil. S-a primit consimţământul departamentului de către cultul judeţean de atunci, iar mai apoi s-a făcut contractul de vânzare-cumpărare. S-a trecut la aranjarea localului, iar în septembrie 1976 s-a inaugurat localul și figurează şi astăzi sub denumirea de Biserica Penticostală “Filadelfia”. Între timp localul a devenit neîncăpător, iar o parte din fraţi s-au hotărât să se mute pe strada Semenicului, nr.22. Aceasta a fost din anul 1988 până în anul 1993, când s-au mutat într-un local nou care a fost construit în cartierul Balta Lată. Majoritatea membrilor care s-au mutat acolo locuiau in împrejurimi. Aceasta este Biserica Penticostală “Betezda”.

În 1991 o altă grupare de fraţi s-a desprins din Biserica Penticostală “Filadelfia” şi şi-au deschis adunare în casa familiei Berzava, pe Strada Cloşca, nr.20. În toamna anului 1999 s-au mutat într-un nou local, pe care şi l-au zidit pe strada Avram Iancu, nr.16, aceasta fiind Biserica Penticostală “Pe Stâncă”. O parte din fraţi au rămas pe Strada Semenicului, nr.22, adunare care funcţionează şi astăzi, ca Biserica Penticostală “Emanuel”.

De-alungul anilor au fost mai mulţi fraţi care au slujit :
– Până în anul 1958 ne-a păstorit fratele Ilie TUDA din Făget.
– Între anii 1958-1971 ne-a păstorit fratele Petru GIUCHIȘI din Timişoara.
– Între anii 1971-1990 ne-a păstorit fratele Procopie BERZAVA, care s-a mutat în Lugoj, din Remetea Luncă.
– Începând cu anul 1991, până în anul 1996 ne-a păstorit fratele Ion PEȚCA din Timişoara.
– După plecarea fratelui Ion PEȚCA din Timişoara, ni s-a repartizat ca pastor fratele Mircea MUREȘAN, venit din Deva, care ne-a păstorit până la jumătatea anului 1999, când s-a mutat în Haţeg, judetul Hunedoara.
– După plecarea fratelui Mircea MUREȘAN în Haţeg, a rămas să deservească biserica, fratele prezbiter Moise IANOȘ, care locuia în Lugoj.
– În anul 2002, fratele Cadmiel PAVELONI a fost ordinat ca diacon, iar în anul 2009 a fost ordinat ca pastor slujind şi în prezent.